20 minVODOPÁD WILCZKI
Největší a nejvyšší vodopád v masivu Králického Sněžníku, jeden z nejvyšších v Sudetech. Byl vytvořen na zlomové linii, kde řeka Wilczka padá z výšky 23 m do kotle a pak teče úzkou soutěskou, jejíž svislé stěny dosahují výšky až 25 m. Kolem vodopádu roste krásný, starý smíšený les a se nachází malebné skalky. Od roku 1958 vodopád spolu s bezprostředním okolím je chráněným územím a tvoří přírodní rezervaci „Vodopád Wilczki“, která je přístupná veřejnosti.

Nad vodopádem je můstek, kolem kterého jsou určený stezky a schody vedoucí na vyhlídkové terasy, kde vodopád a soutěska jsou vidět z každé strany. Rezervace se nachází přímo u vjezdu do Międzygórze - můžete se tam dostat přímo z nedalekého parkoviště nebo pěšky z centra města.

Webové stránky:
www.sudety.net.pl, www.czarnagora.com.pl
40 minPOHÁDKOVÁ ZAHRADA
Malá zahrada nacházející se na svazích hory Igliczna, byla založena v 20. letech 19. století Izydorem Krystienem na počest postav z pohádek a kouzelného okolí. Shromážděné zde četné okrasné zahradní a horské rostliny jsou pozadím pro pohádkové motivy ve formě figur, totemů a chaloupek, vyrobených většinou z kamenů nebo z kořenů a větví stromů.

K Pohádkové zahradě lze dojít po žluté značce během 30 minut přes horskou louku Polana Śnieżna nebo cestou za penziónem „Sarenka“ a dále po červené značce, také během 30 minut. Od května 2009 je pro děti stanovena „Trpasličí stezka” – od autobusové otočky v Międzygórzi k Pohádkové zahradě (po červené a žluté značce).

Telefonní číslo na Pohádkovou zahradu: +48 74 813 51 95
Webové stránky: www.czarnagora.com.pl
50 minKOSTEL PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Hora Igliczna již dlouho je cílem poutí a výletů. V polovině 18. století byla sem přivezena z Maria Zell v Rakousku kopie zázračné sošky Panny Marie Sněžné. Byla umístěna na stromě, v blízkosti vrcholu Igliczna. Při prudké bouři se strom zlomil, ale socha byla neporušena, což bylo považováno za zázrak a pak socha byla umístěna o něco niže v dřevěné kapli. Později, v roce 1781, byla zahájena stavba svatyně. Sláva figurky se šíříla rychle díky mnoha zázračným uzdravením, které jí připisováno. V roce 1983, během své druhé pouti do Polska papež Jan Pavel II. korunoval sochu Panny Marie Sněžné.
Hora Igliczna je vynikajícím vyhlídkovým bodem na území Kladska a okolní pohoří. Dostanete se tam po zelené, žluté a červené značce.

Informace
Mše se slouží každý den v 12:00.
O sobotách, nedělích a svátcích v 12:00 a 16:00.

Ve svatyni se slouží unikátní odpustky:
Příčiny naší radosti
- předposlední neděle v červnu, v 13:00
Panny Marie Sněžné
- první neděle v srpnu, v 13:00

Kontakt
tel.: +48 74 813 51 75
Webové stránky:
www.mariasniezna.pl
www.czarnagora.com.pl
2 godzCzarna góra
Czarna Góra je moderní lyžařské středisko postavené v roce 1996. Od svého vzniku se tam každoročně provádí nové investice. Středisko je jedním z nejlepších v Polsku. Díky dobře naplánovaným širokým sjezdovkám, výstavbě účinného systému vleků a také vyvinutému
zasněžovacímu systému Czarna Góra je aktuálně lídrem v Sudetech, a dokonce v celém Polsku (pořadí Onet.pl z roku 2009). Do střediska lze dojet přímo z Villy Pepita a Villy Titina.
(pro více informací viz: LYŽOVÁNÍ)

Webové stránky:
www.czarnagora.com.pl
www.czarnagora.pl
2 godzPRŮSMYK PUCHACZÓWKA
Průsmyk odděluje masiv Králického Sněžníku (Králický Sněžník 1425 m), jehož poslední vrchol v tomto směru je Czarna Góra (1205 m), od horského pásma Krowiarki, jehož nejvyšší vrchol je Pasiecznik (893 m).

V průsmyku se nachází křižovatka turistických tras, vyhlídkový bod, malebná kaple a turistická chata. Cesta procházející průsmykem byla postavena z iniciativy princezny Marianny Oranžské, majitelky okolnich nemovitosti.

Webové stránky: www.sudety.info.pl
2 godzNowa Wieś
Malá, podhorská vesnice nacházející se v údolí na západním úpatí masivu Králického Sněžníku. Ve vesnici je mnoho obytných a zemědělských domů, charakteristických pro lidovou architekturu území Kladska z poloviny 19. století. Vedle vesnice se nachází zříceniny velkého renesančního dvoru z roku 1585. Chloubou vesnice je nádherný barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z počátku 18. století, který je překvapivě spojený s dějinami Francie. V roce 1890 se konala v Paříži výstava memorabilií francouzské královny Marie Antoinetty. Byl na ní mj. závoj z brabantské krajky o délce 3 m a šířce 33 cm.

Královna měla ho dát svému zpovědníkovi, otci de l’Orme, který ji doprovázel na poslední cestě na popraviště. V roce 1805 závoj přešel do rukou Jana Strobacha, augustiniána z Kláštera na Písku ve Vratislavi. Po zrušení kláštera 5 let později závoj měnil majitele, až se dostal do rukou bývalého augustiniána Dominika Jaschkeho, který byl častým hostem u své sestry ve vesnici Nowa Wieś. Po jeho smrti byl závoj umístěn ve zdejším kostele, kde byl velkou turistickou atrakcí. Po druhé světové válce se za nejasných okolností dostal do západního Německa a je nyní v Telgte u Münsteru.
2,5 godzKRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
Králický Sněžník je nejvyšší vrchol území Kladska a nejvyšší vrchol polské části východních Sudet. První zmínka o chatě pod vrcholem pochází z roku 1809. Byla v ní tehdy oddělena část pro chodce. V roce 1869 princezna Marianna Oranžská převzala oblasti na pastvině u Králického Sněžníku a pověřila švýcarskému horalovi výstavbu horské chaty, která přijala název „Švýcarka“. Chata byla modernizována v 80. letech 19. století a v té podobě existuje dodnes jako jedna z nejstarších horských chat v regionu a v Polsku. Rozšíření lesních cest v důsledku hospodářské aktivity Marianny Oranžské mělo velký vliv na dostupnost vrcholu. Díky tomu bylo možné organizovat výlety na saních a kočárech.

Horská chata byla populární zvláště v zimě, protože přilehlé prostory se vyznačovaly vynikajícími sněhovými podmínkami. Zvláštní atrakcí był v této době sjezd „rohatými saněmi” z horské chaty k Międzygórzi.

Na Králický Sněžník se dostanete po značkách:
červená (asi 2 hod.)
modrá (asi 2,5 hod.)

Kontakt
Tel.: +48 74 813 51 30
Webové stránky:
www.snieznik.omega.pl
www.sudety.info.pl
3 godzMEDVĚDÍ JESKYNĚ
Jedna z největších atrakcí masivu Králického Sněžníku, je obecně považována za nejkrásnější krápníkovou jeskyni v Sudetech. Je také nejdelší jeskyní na polské straně Sudet. V roce 1966 byla náhodně objevena při těžbě mramoru.

V roce 1977 byla jeskyně prohlášena za přírodní rezervaci. Celková délka chodeb, rozmístěných horizontálně ve třech podlažích, činí asi 3 km. Od roku 1983 je k dispozici pro turisty trasa o délce asi 360 m. Jeskyně svůj název získala podle četných pozůstatků zvířat, zejména medvědů. Bohaté a rozmanité krystalické formace, včetně kaskád o výšce až 50 m, a vystavené ve vstupním pavilonu nálezy způsobí, že jeskyně je oblíbeným cílem výletů.

Vzhledem k nutnosti zachovat specifické mikroklima uvnitř jeskyně v skupině návštěvníků je maximálně 15 osob.

Důležité informace
Vzhledem k velkému zájmu je nutné si předem rezervovat vstupenky.

Rezervace vstupenek:
- tel.: + 48 74 814 12 50
- e-mail: rezerwacja@jaskinia.pl
- Webové stránky: www.jaskinia.pl
21 kmBoboszów
Malební vesnice u hranic s Českou republikou s možnost jízdy na koni, originálních teambuildingových setkání ve statku Modrzewiowa Osada a příhraničních nákupů.
33 kmKŁODZKO (KLADSKO)
Historické, ekonomické a administrativní hlavní město území Kladska známé četnými památkami a tvrzí. Podle kronikáře Kosmy z Prahy již v roce 981 existovalo na jeho místě knížecí sídlo Slavníka (otce Sv. Vojtěcha). Rakušané postavili na tomto místě obranné pevnosti, ale teprve Prusové, poté, co v roce 1742 dobyli Kladsko, vybudovali mohutnou tvrz, která se zachovala do dnešních dnů. Po zrušení statusu tvrze v roce 1877 bývalá pevnost sloužila jako kasárna, politické vězení a zajatecký tábor, a během druhé světové války dokonce i jako místo zbrojní výroby. Tvrz je nyní k dispozici veřejnosti.

V posledních letech 19. století byla zahájena likvidace většiny opevnění kolem města včetně městských bran. To umožnilo výstavbu nových veřejných budov a komunálních zařízení. Stojí za to navštívit staré město s mnoha zajímavými měšťanskými domy ze 17. a pozdějších století, neorenesanční radnici, kamenný most z 13. století (miniatura Karlova mostu v Praze) a kostel Nanebevzetí Panny Marie s krásným barokním interiérem Michaela Klahra staršího, nejznámějšího sochaře území Kladska.

Webové stránky: www.klodzko.pl
36 kmPOLANICA ZDRÓJ (STARÝ BOR)
Polanica leží na jižních svazích Stolových hor, na obou stranách Dušnické Bystřice. Patří k nejmladším, ale také k nejmodernějším střediskům na území Kladska. Rozkvět Polanicy začal po roce 1904, když Georg Haase, majitel pivovaru ve Vratislavi, koupil koupaliště. Vesnice Polanica se pak díky jeho investicím změnila v moderní a známé středisko.
Lázeňská část je obklopena nádherným parkem, plným starých stromů a exotických keřů. Díky bohatému obsahu minerálních látek se v Polanicy používá především pitných kúr.

Webové stránky: www.polanica.pl
42 kmLądek zdrój
Lądek Zdrój patří k nejstarším střediskům v Polsku a možná i v celé Evropě. Podle Kladské kroniky první zpráva o lázeňské činnosti toho místa pochází z roku 1325. Kolem roku 1500 existoval už lázeňský dům a byl zveřejněn první řád koupaliště. Rozkvět Lądku začal v druhé polovině 19. století, kdy byla založena většina dodnes používaných lázeňských budov, včetně působivého domu „Wojciech” s bazénem a studánkou s pitnou vodou ve stylu římských termálních lázní.

Lázeňský park přechází v přirozený les se zajímavými turistickými cestami. Pod lázeňskou částí, u břehu řeky Bystrzyca Lądecka, se nacházi staré město a hlavní naměstí, obklopené krásnými domy bývalých měšťanů. Dům č. 1 patřil Michaelu Klahrovi – nejznámějšímu sochařovi Kladska. Na hlavním naměstí se nacházi jeho poslední dílo – barokní sloup ke cti Nejsvětější Trojice.

Webové stránky: www.ladek.pl
49 kmDUSZNIKI ZDRÓJ (DUŠNÍKY)
Obyvatelé Dušník, před tím, než se staly slavným zdravotním střediskem, se zabývali hutnictvím železa, výrobou papíru a, především, tkaním. Již před rokem 1583 byl založen cech tkalců, který prý až do konce 17. století udržoval obchodní vztahy s Ruskem a Čínou. Svědky této minulosti jsou měšťanské renesanční a barokní domy u hlavního naměstí a nacházející se na okraji města stará papírná z roku 1605, ve které bylo založeno muzeum papírnictví.
Zřetelně oddělena od města lázeňská část Dušník leží v údolí Dušnické Bystřice. V roce 1802 byly postaveny první koupací lázně a „společenský dům“ – tímto způsobem se začalo používat minerální prameny. V roce 1877 byl otevřena studánka s pitnou vodou a koncertní sál.

Na začátku 20. století Duszniki Zdrój byly jedním z nejdůležitějších zdravotních středisek v Evropě, a dnes jsou jedním z nejoblíbenějších letovisek a zdravotních středisek v Polsku.
Dne 26. srpna 1826 se zde konaly dva koncerty tehdy 16-letého Fryderyka Chopina – jeho první koncerty v zahraničí. Na památku této události se každoročně od roku 1948 pořádá Mezinárodní Chopinův festival.

Webové stránky: www.duszniki.pl
49 kmWAMBIERZYCE (VAMBEŘICE)
První poutě do Wambierzyc se konaly v 13. století. Začátek tohoto fenoménu souvisí s příběhem o nevidomém Janovi z Ratna, který v tomto místě nabyl zraku a jeho očím se zjevila postava Panny Marie s dítětem. Na místě dřevěné kaple z roku 1263 a po neúspěšném pokusu o stavbu kostela na konci 17. století (budova zhroutila), v letech 1716 – 1721 hrabě F.A. von Götzen postavil dnešní impozantní barokní baziliku Navštívení Panny Marie. Téměř oválná centrální kaple je obklopena lodžiemi a 11 menšími kaplemi. Uvnitř se nachází soška Panny Marie datovaná na 14. století.

Symbolika tohoto poutního místa by podle představ zakladatele měla odkazovat na biblický Jeruzalém, proto okolní kopce jsou pojmenovány Sinaj, Tábor, Oreb či Sijón. Ve vesnici byly postaveny 92 kaple a zastavení Křížové cesty.
Poutě do Wambierzyc zesílily zvláště v 18. a 19. století. Pak se objevil termín „Slezský Jeruzalém”. Jednou z atrakcí Wambierzyc je pohyblivý betlém s více než 800 figurkami (300 z nich se pohybuje), zhotovený během 28 let místním hodinářem Longinem Wittigem.

Webové stránky: www.wambierzyce.pl
51 kmZŁOTY STOK (RYCHLEBY)
Jednou hornická osada s bohatými nalezišti zlata, které se těžilo pravděpodobně už kolem roku 1236 v pozemcích cisterciáků z města Kamieniec. 16. století bylo obdobím rozkvětu Rychleb: město bylo jedním z nejvýznamnějších center těžby zlata v Evropě. Aktivních bylo tehdy 20 sléváren a více než 100 štol. V důsledku vyčerpání zdrojů byl v následujícím století provoz zastaven. Zachovaný zlatý důl je k dispozici pro návštěvníky. Město je dnes stále populárnější díky lesoparku „Skalisko” o rozloze cca 7 ha.

Bohatá a různorodá nabídka parku může být zajímavá i pro milovníky „extrémních sportů“ a zahrnuje např. pojištěné lezení po skalách či sjezd ve vysokých výškách na lanech o délce až 570 m. Celková délka lanových tras je 1650 m.

Webové stránky:
www.kopalniazlota.pl
www.skalisko.eu
60 kmGóry stołowe
Nejčastěji navštěvována část Hrabství kladského a jedná z nejznámějších turistických atrakci Sudetského pohoří. Vyvrásněné před 30 miliony let (nejmladší polské pohoří), vertikálně uspořádané pískovcové vrstvy v důsledku eroze vytvořily bizarní skalní útvary – palice, hřiby, zvířata nebo věže. Jejich vrcholy místy jsou ploché jako stůl a tomu vděčí svůj název Stolní hory. Kromě vysoké 919 m Velké Hejšoviny, na kterou vede 665 ve skále vytesaných schodů, stoji za to doporučit i návštěvu Bludných skal.
63 kmKUDOWA ZDRÓJ (LÁZNĚ CHUDOBA)
Původní český název Chudoba pravděpodobně vyplývá ze skutečnosti, že toto město bylo kdysi pouze malou, nevýznamnou a chudou částí sousední vesnice Czermna. Vývoj Kudowy jako zdravotního střediska začal v 17. století. Pravděpodobně v roce 1636 vznikl dřevěný lázeňský dům, ale skutečný vývoj nastal v polovině 19. století, kdy Kudowa byla považována za první v Německu oficiální zdravotní středisko, kde se léčí onemocnění srdce.
Chloubou Kudowy je dobře udržovaný lázeňský park se vzácnými keři a stromy, krytá promenáda ve stylu lázeňské architektury z počátku 20. století a barokní zámeček (nyní sanatorium) z konce 18. století.

V oblasti města Czermna se nachází kaple lebek, která uchovává lebky a holenní kosti 3000 obětí moru z období 30-leté války a zemřelých během 7-leté prusko-rakouské války. V kryptě leží ještě ostatky 21000 lidi. V červnu 1813 se v presbytáři nedalekého farního kostela konalo setkání pruského krále Fridricha Viléma III., rakouského císaře Františka I. a ruského cara Alexandra I. Tématem jednání byla dohoda o protinapoleonské koalici. Toto setkání je považováno za preludium ke Vídeňskému kongresu.
Od roku 1962 se v Kudowě konají Mezinárodní festivaly Moniuszko.

Webové stránky: www.kudowa.pl
92 kmADRŠPAŠSKOTEPLICKÉ SKÁLY
Unikátní skalní labyrint v blízkosti polských hranic. Rozkládá se na ploše asi 20 km² a je rozdělen na Adršpašské a Teplické skály.
Vyzdvižené před asi 30 milióny let vodorovné vrstvy pískovce, v důsledku erozivních procesů (pod vlivem slunce, vody, chladu a větru) ziskaly bizarní tvary - byl vytvořen labyrint úzkých štěrbin, roklí, prasklin a kyjů. Některé z těchto forem dosahují výšky až 100 m a dostaly názvy podle svých originálních tvarů („Džbán“, „Milenci“, „Homole cukru“ atd.). Nejvyšším bodem Skalního města je Starozámecký vrch.

V minulých stoletích obyvatelé okolních vesnic neochotně navštěvovali této oblasti. Teprve na počátku 18. století přijeli sem první průkopníci turistiky. Dnes Skalní město je jedním z nejpopulárnějších turistických destinací v České republice.

V roce 1790 navštívil skály Johann Wolfgang Goethe, a 10 let později - John Quincy Adams, budoucí prezident Spojených států, který v jednom ze svých dopisů napsal: „Nikdy jsem nic takového neviděl. Je to úžasná přírodní podívaná”.

Webové stránky:
www.eczechy.pl
www.teplickeskaly.cz
98 kmPUNKEVNÍ JESKYNĚ A MACOCHA
Punkevní jeskyně a propast Macocha jsou největší atrakcí okolí Brna a Moravského krasu. Propast Macocha je 138 m hluboká a její rozměry půdorysné jsou 174 x 76 m, vznikla zřícením stropu velkého jeskynního dómu. Díky tomu je možné navštívit toto místo v denním světle.
Do Macochy poprvé sestoupil roku 1728 otec Lasarus Erker.

Dnešní turista také může sestoupit po vyznačené stezce na dno propasti, a pak proplout na loďce podzemní řekou Punkvou a obdivovat fantastické, dobře osvětlené tvary vytvořené vodou ve vápencích.
Macocha a Punkevní jeskyně určitě stojí za výlet z Międzygórze.

Webové stránky: www.morawskykras.net
210 kmPraha
Hlavní město České republiky, známé jako Zlatá Praha, jedno z nejkrásnějších měst v Evropě a klenot evropské architektury.

Webové stránky: www.praga.infoczechy.pl

Międzygórze je půvabná vesnice ležící ve východních Sudetach na úpatí Králického Synku, v tichém údolí na soutoku potoků Wilczka a Bogoryja. Vesnice byla založena dřevorubci a uhlíři v 18. století. V důsledku dynamické hospodářské aktivity princezny Marianny Oranžské a díky výborným podmínkám pro rekreaci Międzygórze se stalo v druhé polovině 19. století známými v celém Německu klimatickými lázněmi.

Międzygórze je také vhodným výchozím bodem pro zajímavé procházky a cykloturistiku (mnoho dobře značenýc turistických tras a cyklistických stezek). V zimě se stává ideálním lyžařským střediskem. Jedinečný charakter Międzygórze zdůrazňuje malebná architektura v alpském stylu (dřevěné penziony z 19. století), dokonale začleněná do horské krajiny. Za unikátní mikroklima Międzygórze vděčí své poloze na úpatí Králického Sněžníku (1425 m) a mezi rozlehlými lesními komplexy. Podle Ústavu lázeňské medicíny v Poznani klima Międzygórze výborně podporuje léčbu nemoci dýchací soustavy.